Specjalizujemy się w organizacji
   przewozów ładunków transportem
   lądowym do/z krajów WNP.
   Otrzymaliśmy tytuł "Spedytor Roku 2002"         


Spedytor Roku
  Nasza Firma jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki od 1997 roku oraz Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej od 2003 roku.
[ czytaj więcej ]
   

 

 

 

Nazwa JEURO pojawiła się na rynku usług transportowych na początku lat 70, w Japonii. Firma była pionierem przewozów kontenerowych na linii transsyberyjskiej. Do połowy lat 90 JEURO rozrastało się i zdobywało zaufanie firm korzystających z serwisu będącego alternatywą dla transportu morskiego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JEURO POLAND rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku. W pierwszych latach działalności na polskim rynku zajmowaliśmy się głównie przewozami kontenerowymi towarów między krajami Dalekiego Wschodu i Europy.

W miarę spadku wielkości przewozów kontenerowych na linii transsyberyjskiej w drugiej połowie lat 90-siątych nasza firma rozszerzyła zakres swoich usług o organizację konwencjonalnych przewozów kolejowych i samochodowych do Wspólnoty Niepodległych Państw.

Oferujemy swoim klientom transport z przeładunkiem towarów do wagonów szerokotorowych na polskich stacjach granicznych i ich ekspedycję do odbiorców na terytorium WNP.

W związku ze zwiększeniem ilości organizowanych transportów, w czerwcu 2003 zdecydowaliśmy się otworzyć oddział firmy w Małaszewiczach.

Traktujemy każdego klienta indywidualnie i dostosowujemy swoją ofertę do klientów i ich wymagań.

Nasza Firma jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki od 1997 roku oraz Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej od 2003 roku.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS).

Działamy w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki i zaaprobowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

 

© www.JEURO.pl 2003